Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Όλο το επιχειρηματικό σχέδιο της Σκλαβενίτης για τη Μαρινόπουλος


Tης Αλεξάνδρας Γκίτση

 Θετική λειτουργική κερδοφορία σε όρους ΚΠΦΤΑ από το δεύτερο έτος μετά την ημερομηνία επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της Μαρινόπουλος,

 καθαρή κερδοφορία από το τέταρτο έτος, πωλήσεις 1,03 δις. ευρώ από το πρώτο έτος και επενδύσεις 133 εκατ. ευρώ, προβλέπει το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Σκλαβενίτης για την επόμενη ημέρα της Μαρινόπουλος. Το εν λόγω Επιχειρηματικό Σχέδιο συμπεριλαμβάνεται στην 228 σελίδων Συμφωνία Εξυγίανσης-Μεταβίβασης Επιχείρησης της Μαρινόπουλος η οποία κατατέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Δικαστήριο μαζί με τις αιτήσεις των Ξυνός, Πειραϊκόν και Express M, για υπαγωγή τους στο άρθρο 106 β&θ, και την οποία παρουσίασε κατά αποκλειστικότητα το Capital.gr. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο οι 4 υπό εξυγίανση εταιρείες ήτοι Μαρινόπουλος, Ξυνός, Express M και Πειραϊκόν, θα ενοποιηθούν σε μία νομική οντότητα ενώ οι Κρόνος, Μαρκέτα Αρβανίτης και Παλαμάρης θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα ως ξεχωριστές εταιρείες. Σύμφωνα με τη Σκλαβενίτης το Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο ενοποιεί τα αποτελέσματα των: Μαρινόπουλος, Ξυνός, Express M, Πειραϊκόν, Μαρκέτα Αρβανίτης, Παλαμάρης, Κρόνος, χρησιμοποιεί την παραδοχή ότι η Νέα Εταιρεία θα ακολουθήσει το μοντέλο λειτουργίας του Ομίλου Σκλαβενίτη οδηγώντας έτσι στην επίτευξη παρόμοιου επιπέδου μικτού κέρδους σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ένταξη της Νέας Εταιρείας στον Όμιλο. Σημειώνεται ότι η τιμολογιακή πολιτική προβλέπεται να είναι ενιαία για όλα τα καταστήματα του Ομίλου Σκλαβενίτη και της Νέας Εταιρείας, ωστόσο η Νέα Εταιρεία θα μπορεί να έχει την επιλογή περισσότερων προωθητικών ενεργειών στα καταστήματα της επαρχίας όπου ο Όμιλος Σκλαβενίτη δε δραστηριοποιείται. Υπό αυτές τις παραδοχές το Επιχειρηματικό Σχέδιο προβλέπει λειτουργική κερδοφορία η οποία αναμένεται θετική σε όρους ΚΠΦΤΑ το δεύτερο έτος ενώ από το έβδομο έτος τα ΚΠΦΤΑ θα σταθεροποιηθούν σε περίπου 48,2 εκατ. ευρώ ετησίως έως το τέλος της περιόδου του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Ποιοι οι βασικοί στόχοι σε βάθος 21 ετών ► Το πρώτο έτος στο οποίο αναμένεται ότι τα καθαρά αποτελέσματα της νέας εταιρείας θα είναι θετικά ήτοι 281 χιλ. ευρώ είναι το τέταρτο έτος μετά την ημερομηνία επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της Μαρινόπουλος. Τα θετικά αποτελέσματα αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα έτη, κυρίως λόγω μείωσης των αποσβέσεων και τόκων, όπου το 20ο έτος εκτιμώνται να ανέλθουν σε ποσοστό περίπου 1,5% επί του κύκλου εργασιών ή 22,2 εκατ. ευρώ. ► Σε ότι αφορά τον τζίρο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,03 δισ. ευρώ το πρώτο έτος και να αυξηθεί κατά 17% το δεύτερο φθάνοντας τα 1,2 δις. ευρώ. Για το τρίτο έτος αναμένεται ετήσια αύξηση 9% στον συνολικό κύκλο εργασιών ενώ μετά το έβδομο έτος εκτιμάται πως ο κύκλος εργασιών θα παραμείνει σταθερός στα 1,397 δις. ευρώ. ► Η αύξηση του κύκλου εργασιών αναμένεται να επιτευχθεί κυρίως μέσω της διαδικασίας αναπλήρωσης του αποθέματος στα καταστήματα ενώ παράλληλα θα πραγματοποιείται και το Επενδυτικό Σχέδιο το οποίο προβλέπει πλήρη ανακαίνιση μεγάλου αριθμού καταστημάτων όλων των κατηγοριών έως το τέλος του τέταρτου έτους. ► , Το μικτό περιθώριο κέρδους για το πρώτο έτος όπου εκτιμάται στο 23,6%, ενώ ααναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 24,4% μέχρι το τέταρτο έτος και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου. ► Τα ίδια κεφάλαια αναμένονται να αυξηθούν από 5,4 εκατ. ευρώ σε θετικά 248,8 εκατ. ευρώ το 21ο έτος. ► Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Νέου Ομίλου κατά τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου προβλέπονται περίπου στα 133 εκατ. ευρώ και αφορούν τόσο την πλήρη ή μερική ανακαίνιση του δικτύου καταστημάτων, με σκοπό την αναβάθμιση των πωλήσεων, όσο και τις συντηρήσεις αυτών. ► Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί από 47 ημέρες το πρώτο έτος σε 41 έως το πέμπτο ενώ θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα έως το τέλος του Επιχειρηματικού Σχεδίου. ► Η κυκλοφοριακή ταχύτητα εμπορικών προμηθευτών εκτιμάται να μειωθεί από 100 ημέρες το δεύτερο έτος σε 86 ημέρες από το πέμπτο έως το 21ο έτος. ► Η κυκλοφοριακή ταχύτητα λοιπών προμηθευτών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 34 ημέρες το πέμπτο από 59 ημέρες το πρώτο ενώ αναμένεται να διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα στη συνέχεια. ► Η Σκλαβενίτης αναμένει θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 21,7 εκατ. ευρώ και 28,2 εκατ. ευρώ το τρίτο και τέταρτο έτος αντίστοιχα ενώ αναμένει σωρευτικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 667 εκατ. ευρώ περίπου την περίοδο 5ο έτος-21ο έτος κυρίως λόγω της προβλεπόμενης αύξησης και μετέπειτα σταθεροποίησης των πωλήσεων καθώς και λόγω της παραδοχής ότι το κεφάλαιο κίνησης ομαλής λειτουργίας παραμένει σε σταθερά επίπεδα από το πέμπτο έτος και έπειτα. ► Όσον αφορά την αποπληρωμή του υφιστάμενου στις 30.6.2016 δανεισμού όπως και των νέων κεφαλαίων γίνεται η παραδοχή ότι χρηματοδοτούνται κατά τη λήξη τους (πλην του δανείου στο μέτοχο που αποπληρώνεται κανονικά). ► Σημειώνεται ότι ο Νέος Όμιλος, με την προϋπόθεση της αναχρηματοδότησης του δανεισμού κατά τη λήξη (αναχρηματοδότηση του balloon και μόνο, δεν απαιτούνται νέα κεφάλαια) δεν εμφανίζει χρηματοδοτικές ανάγκες σε καμιά περίοδο του Επιχειρηματικού σχεδίου καθώς τα λειτουργικά αποτελέσματα υπερκαλύπτουν τις κεφαλαιουχικές και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο. http://www.capital.gr/epixeiriseis/3158627/olo-to-epixeirimatiko-sxedio-tis-sklabenitis-gia-ti-marinopoulos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου